Genellikle boru hatlarında kullanılan redüksiyonlar, farklı çaplardaki boruları birleştirmek için kullanılan bağlantı elemanlarıdır. Redüksiyonlar, akışkanın boru içerisinde kesintiye uğramadan geçmesini sağlarlar. Diş açılmış olarak imal edilen redüksiyon çeşitleri olduğu gibi; uçlarında diş bulunmayan borulara kaynakla monte edilen dişsiz redüksiyon çeşitleri de vardır. Konsantrik ve eksantrik olmak üzere iki tip redüksiyon vardır.